Na czym polega psychoterapia? | Quo-Vadis

Na czym polega psychoterapia?

Na czym polega psychoterapia?
 
Psychoterapia jest pogłębioną rozmową. Przy czym w tej rozmowie z zasady więcej mówi klient/pacjent i on głównie podaje tematy którymi chce się zajmować. Zadaniem psychoterapeuty jest zadawanie odpowiednich, pogłębiających pytań, podawanie nowych hipotez i interpretacji, proponowanie alternatywnych punktów widzenia sytuacji, myśli i emocji, o których mówi klient. W psychoterapii nie ma konkretnego planu działań. Jest ona specyficznym procesem, w trakcie którego zarówno zmienia się relacja między klientem a terapeutą, jak i samopoczucie samego klienta.

 

Ponieważ nie rzadko mówimy podczas spotkań o trudnych zdarzeniach i emocjach, naturalne jest okresowe pogarszanie się samopoczucia. Nie świadczy to o tym, że coś idzie nie tak, czy że psychoterapia szkodzi. Podczas procesu psychoterapii „oczyszczamy” czasem wieloletnie rany, więc bywa to bolesne. Zawsze gdy czujemy narastający dyskomfort trzeba o tym mówić terapeucie – jest to ważny temat do rozmowy.

 

Psychoterapia jest procesem wielomiesięcznym a nawet kilkuletnim – jest to sprawa bardzo indywidualna. Sesje terapii odbywają się raz w tygodniu w stałym terminie i ta regularność jest bardzo ważna dla skuteczności całej pracy.