Na czym polega coaching? | Quo-Vadis

Na czym polega coaching?

Na czym polega coaching?
 

Coach jest przewodnikiem po drodze, którą wyznacza klient. Na ogół w sferze naszego postrzegania jest tylko część zasobów, którymi dysponujemy. Zadaniem coacha jest zadawać klientowi pytania, które doprowadzą go do jego własnych, a więc i najskuteczniejszych w jego przypadku, rozwiązań. Coach nie jest doradcą ani nauczycielem. Dysponuje narzędziami pomocnymi dla klienta w pokonywaniu przeszkód, odnajdywaniu drogi i motywacji. Świadomy ogromnego potencjału jakim dysponuje każdy człowiek oraz akceptując go takim jakim jest, swoimi pytaniami inspiruje klienta do nowych refleksji i uświadamiania sobie zasobów i rozwiązań, które tkwią w nieświadomej części jego umysłu.