Dla kogo jest coaching i w czym pomaga? | Quo-Vadis

Dla kogo jest coaching i w czym pomaga?

Dla kogo jest coaching i w czym pomaga?
 
Coaching jest przeznaczony dla osób pragnących odnaleźć nowe cele w swoim życiu zawodowym lub prywatnym, osób które mają wyobrażenie tego, jak chcą żeby wyglądało ich życie ale jeszcze nie znają drogi prowadzącej do niego. Ta metoda może pomóc w osiągnięciu celów zarówno krótko- jak i długoterminowych. Osoby stojące na rozstajach, nie wiedzące co wybrać, co będzie najlepsze, dzięki wsparciu coacha podejmą decyzje i zaplanują realizację postanowień. Jest to jednak metoda wskazana dla osób zdeterminowanych do podjęcia nowych wyzwań i zmian w swoim funkcjonowaniu, gotowych do włożenia w to maksymalnego wysiłku i pracy. Metoda dla osób zdecydowanych na działanie. Coach zapewnia zogniskowane, poufne i profesjonalne wsparcie w dążeniach klienta, ale nie doradzi mu i nie powie co powinien zrobić.