Katarzyna Spiridonow | Quo-Vadis

Katarzyna Spiridonow

Katarzyna Spiridonow – właściciel

PROFESJONALIZM

- specjalista psycholog kliniczny

- certyfikat psychoterapeuty nr 554 – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

- certyfikat Praktyk NLP -Polski Instytut NLP

- Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA

- Europejska Szkoła Trenerów Grupy SET – trener – konsultant w biznesie

- Systemowa Terapia Rodzin – Klinika Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

- liczne warsztaty w Noble Manhattan Coaching oraz Instytucie Ericksonowskim w Łodzi

WSPARCIE ROZWOJU

Od 22 lat pracuję wspierając rozwój osobisty ludzi, zarówno zdrowych, jak i cierpiących z powodu zaburzeń emocjonalnych. Moim oczkiem w głowie była zawsze poprawa jakości życia ludzi świadomych, że zależy ona nie tylko od warunków materialnych i zasobności portfela, ale też od stanu naszych emocji i umiejętności interpersonalnych.

DOŚWIADCZENIE

Mam wieloletnie doświadczenie – ponad 5 tysięcy godzin- w pracy z klientami indywidualnymi, pragnącymi uporać się z kryzysami w swoim życiu, stresem, żałobą, zastojem w rozwoju zawodowym, brakiem satysfakcji w związku, a także z osobami mającymi objawy nerwicowe, depresyjne i lękowe.

Moje doświadczenie w pracy z grupami szkoleniowymi, edukacyjnymi i treningowymi to około 4,5 tysiąca godzin na sali.

WSPÓŁPRACA

Aby zapewnić moim klientom wsparcie na najwyższym poziomie, współpracuję z doświadczonymi trenerami, psychoterapeutami, coachami, seksuologiem i arteterapeutą.