Beata Zimowska | Quo-Vadis

Beata Zimowska

Dr n. hum. Beata Kasperek-Zimowska
 

PROFESJONALIZM

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta (nr certyfikatu 421), posiada także europejski certyfikat psychoterapeuty European Association of Psychotherapy. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin zorganizowane przez Poradnię Rodzin Kliniki Psychiatrii CM UJ. Specjalizuje się w długoterminowej terapii indywidualnej w podejściu eklektycznym (łączy terapię psychodynamiczną, behawioralno poznawczą oraz skoncentrowaną na relacji).

DOŚWIADCZENIE

Od 17 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Poradni Przyklinicznej. Jest autorką wielu artykułów na temat jakości życia i różnych aspektów funkcjonowania pacjentów ze schizofrenią oraz ich rodzin, rehabilitacji i psychoedukacji. Od kilkunastu lat pracuje także jako trener szkolący m.in. psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, pielęgniarki.

Kontakt z Beatą Kasperek-Zimowską: tel. 601-143-901