Dlaczego szkolenia? | Quo-Vadis

Dlaczego szkolenia?

Dlaczego szkolenia?
 
Każda osoba zarządzająca nowoczesną firmą i instytucją zdaje sobie sprawę jak ważne dla efektywności jej działania jest rozwój pracowników. Dobrze zaplanowane procesy rozwojowe, w skład których wchodzą szkolenia, są niezbędne aby utrzymywać efektywność, zaangażowanie i motywację pracowników na najwyższym poziomie. Zespół dobrze zintegrowany, prawidłowo komunikujący się zarówno w swoich ramach jak i z otoczeniem, działający z pełną energią i motywacją jest znacznie skuteczniejszy niż grupa współpracujących ze sobą ludzi dobranych jedynie zgodnie z kryterium kompetencji.

 

Już chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że o sukcesie stanowi nie tylko wykształcenie i wiedza ale kluczowe znaczenie ma tzw. inteligencja emocjonalna, osobiste kompetencje psychospołeczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz proaktywna postawa wobec życia.

 

Coraz więcej wyzwań stawia rzeczywistość przed managerami i innymi osobami zarządzającymi różnej wielkości zespołami. Myślę tu nie tylko o managerach w biznesie ale też kierownikach, naczelnikach, ordynatorach oddziałów szpitalnych. Wzrastają wymagania wobec nich zarówno ze strony firm, pracowników, klientów jak i rynku. Pracując pod taką presją szczególnie potrzebują ciągłego doskonalenia swoich osobistych kompetencji takich jak asertywna komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, motywowanie siebie i innych, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, umiejętne udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie konfliktów, adaptowanie zespołu do zmian itp.

Inną grupą pracowników, wykonującą swoje obowiązki pod szczególną presją, są osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z klientem. Z jednej strony obowiązują ich zwyczaje i procedury firmy, a z drugiej – rosnące oczekiwania klientów. Wymaga to szczególnych umiejętności komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem.

Rozumiejąc te potrzeby QUO VADIS oferuje firmom, instytucjom i szpitalom szeroką gamę szkoleń i wsparcia w procesie rozwoju pracowników.